FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,61 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Андора 2,94 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00
Армения 2,47 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Австрия eu 3,28 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,32 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,51 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,67 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
България eu 2,72 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Хърватия eu 3,05 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Кипър eu 3,05 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00
Чехия eu 3,08 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Дания eu 4,02 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00
Естония eu 3,57 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,64 лв. +0.00 3,60 лв. +0.00
Франция eu 3,73 лв. -0,03 3,47 лв. -0,04 1,94 лв. -0,01
Грузия 2,24 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Германия eu 3,70 лв. +0.00 3,40 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Гърция eu 3,85 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Унгария eu 3,19 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00
Исландия 3,97 лв. +0.00 4,11 лв. +0.00
Ирландия eu 3,43 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Италия eu 3,75 лв. +0.00 3,53 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,34 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Литва eu 3,08 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Люксембург eu 3,25 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Северна Македония 2,65 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,71 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Черна гора 3,17 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,25 лв. +0.00 3,70 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Норвегия 3,94 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Полша eu 3,01 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 1,28 лв. +0,01
Португалия eu 3,58 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,88 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Русия 1,08 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,25 лв. +0.00 3,43 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Словакия eu 3,29 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Словения eu 3,01 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Испания eu 3,27 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Швеция eu 3,28 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Швейцария 3,79 лв. +0.00 3,98 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Турция 2,45 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,59 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Великобритания eu 3,38 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00