Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,75 лв. +0,01 2,70 лв. +0,01 1,15 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,28 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,48 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 2,94 лв. -0,09 2,93 лв. -0,10 1,16 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,23 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Хърватия eu 2,74 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,52 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Дания eu 3,30 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00
Египет 0,85 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Естония eu 2,72 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Финландия eu 2,98 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Франция eu 3,02 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,22 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Германия eu 2,81 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Гърция eu 3,20 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,30 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Исландия 3,40 лв. +0,01 3,30 лв. +0,02
Ирландия eu 2,83 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,27 лв. +0.00 4,21 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Италия eu 3,20 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Йордания 2,40 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,57 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Ливан 2,93 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,35 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,38 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,06 лв. -0,04
Македония 2,13 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,79 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01 1,07 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,04 лв. +0,01 1,81 лв. +0,01
Холандия eu 3,49 лв. -0,01 2,88 лв. -0,01 1,76 лв. +0.00
Норвегия 3,38 лв. -0,01 3,21 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Полша eu 2,20 лв. -0,01 2,28 лв. -0,01 1,07 лв. +0.00
Португалия eu 3,15 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Румъния eu 2,21 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Русия 1,32 лв. -0,01 1,33 лв. -0,01 0,68 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,49 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,53 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Швеция eu 2,95 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Швейцария 2,64 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Тунис 0,99 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Турция 2,11 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,16 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Украйна 1,91 лв. -0,01 1,87 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Великобритания eu 2,95 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ