FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,29 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Андора 2,12 лв. -0,01 1,86 лв. +0.00
Армения 1,18 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,26 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,59 лв. -0,01
Белгия eu 2,75 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,98 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
България eu 1,96 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Хърватия eu 2,48 лв. -0,01 2,44 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Кипър eu 2,19 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00
Чехия eu 2,16 лв. -0,01 2,06 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Дания eu 2,92 лв. -0,01 2,56 лв. +0.00
Естония eu 2,60 лв. -0,01 2,34 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,05 лв. -0,01 2,86 лв. +0.00
Франция eu 2,90 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,23 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,77 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Гърция eu 3,02 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Унгария eu 2,20 лв. -0,01 2,28 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Исландия 2,75 лв. -0,01 2,66 лв. +0.00
Ирландия eu 2,61 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,01 лв. -0,01 2,77 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,45 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,08 лв. -0,01
Литва eu 2,28 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,39 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Северна Македония 2,02 лв. -0,01 1,73 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01
Молдова 1,64 лв. +0.00 1,37 лв. -0,01 0,95 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,45 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Норвегия 3,13 лв. -0,01 2,91 лв. -0,01 1,56 лв. +0.00
Полша eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Португалия eu 3,05 лв. -0,01 2,75 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Румъния eu 2,05 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,04 лв. -0,01
Русия 1,05 лв. +0.00 1,05 лв. -0,01 0,56 лв. +0.00
Сърбия 2,36 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Словакия eu 2,52 лв. -0,01 2,22 лв. -0,01 1,10 лв. +0.00
Словения eu 2,16 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Испания eu 2,49 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,36 лв. -0,01
Швеция eu 2,94 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Швейцария 2,73 лв. +0.00 2,88 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Турция 1,64 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
САЩ 1,06 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Украйна 1,57 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Великобритания eu 2,74 лв. -0,01 2,79 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00