FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,49 лв. +0.00 3,96 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Андора 3,26 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00
Армения 2,52 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. -0,06 3,49 лв. -0,06 2,60 лв. +0.00
Беларус 1,87 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Белгия eu 3,51 лв. +0.00 3,62 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,88 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
България eu 2,83 лв. -0,01 3,26 лв. -0,01 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 3,02 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Кипър eu 2,98 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00
Чехия eu 3,17 лв. -0,01 3,31 лв. -0,01 1,41 лв. +0.00
Дания eu 3,67 лв. +0.00 3,64 лв. +0.00
Естония eu 3,51 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,52 лв. -0,08
Финландия eu 3,84 лв. -0,02 4,14 лв. -0,03
Франция eu 3,37 лв. -0,01 3,59 лв. -0,01 1,75 лв. +0.00
Грузия 2,33 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Германия eu 3,53 лв. +0,03 3,69 лв. +0,02 2,09 лв. +0.00
Гърция eu 3,88 лв. +0.00 3,78 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Унгария eu 3,05 лв. -0,05 3,36 лв. -0,05 1,91 лв. -0,02
Исландия 4,14 лв. -0,02 4,26 лв. -0,03
Ирландия eu 3,44 лв. +0.00 3,73 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,24 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,30 лв. -0,02 3,46 лв. -0,04 1,59 лв. +0.00
Литва eu 3,07 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Люксембург eu 2,92 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Северна Македония 2,68 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Черна гора 2,82 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,69 лв. +0,01 3,66 лв. +0,02 1,83 лв. +0.00
Норвегия 3,91 лв. +0.00 4,05 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Полша eu 2,72 лв. -0,01 3,21 лв. -0,02 1,23 лв. +0.00
Португалия eu 3,25 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Румъния eu 2,85 лв. -0,02 3,32 лв. -0,02 1,57 лв. +0.00
Русия 1,59 лв. -0,01 1,71 лв. -0,02 0,65 лв. +0.00
Сърбия 3,03 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Словакия eu 3,19 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Словения eu 2,86 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Испания eu 3,30 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Швеция eu 3,47 лв. +0.00 4,30 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00
Швейцария 3,64 лв. +0.00 4,29 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00
Турция 2,03 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,58 лв. -0,01 2,79 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01
Великобритания eu 3,72 лв. +0.00 4,28 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00