FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,75 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Андора 2,58 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00
Армения 1,85 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Австрия eu 2,79 лв. +0,01 2,75 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,43 лв. -0,01 1,43 лв. -0,01 0,82 лв. -0,01
Белгия eu 3,28 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,57 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,43 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
България eu 2,45 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Кипър eu 2,66 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00
Чехия eu 2,83 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,42 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00
Естония eu 3,08 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,60 лв. +0,01
Финландия eu 3,67 лв. +0,01 3,31 лв. +0.00
Франция eu 3,27 лв. +0,01 3,08 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Грузия 1,78 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Германия eu 3,23 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Гърция eu 3,45 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00
Унгария eu 2,56 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Исландия 3,34 лв. +0,01 3,18 лв. +0.00
Ирландия eu 3,37 лв. +0.00 3,17 лв. +0,01 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,46 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,94 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Литва eu 2,87 лв. +0.00 2,66 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Люксембург eu 2,88 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Северна Македония 2,36 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,04 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Черна гора 2,86 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,96 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00
Норвегия 3,56 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00
Полша eu 2,53 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Португалия eu 3,42 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,11 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Русия 1,19 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Сърбия 2,78 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Словакия eu 2,92 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Словения eu 2,62 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Испания eu 2,93 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Швеция eu 3,31 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 2,66 лв. +0,01
Швейцария 3,34 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,83 лв. +0,01
Турция 1,29 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
САЩ 1,55 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Украйна 2,00 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00