Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 0,00 лв. -2,56 0,00 лв. -2,51
Алжир 0,00 лв. -0,31 0,00 лв. -0,19
Андора 2,19 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Армения 0,00 лв. -1,70 0,00 лв. -1,60
Австрия eu 2,18 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 0,00 лв. -1,05 0,00 лв. -1,07
Белгия eu 2,70 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 0,00 лв. -1,71 0,00 лв. -1,56
България eu 2,10 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 0,00 лв. -2,46 0,00 лв. -2,35
Кипър eu 2,35 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Чехия eu 0,00 лв. -2,23 0,00 лв. -2,23
Дания eu 0,00 лв. -3,04 0,00 лв. -2,65
Египет 0,00 лв. -0,56 0,00 лв. -0,16
Естония eu 2,44 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,79 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Франция eu 2,84 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Грузия 0,00 лв. -1,30 0,00 лв. -1,26
Германия eu 2,66 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,04 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Унгария eu 0,00 лв. -2,23 0,00 лв. -2,27
Исландия 0,00 лв. -3,37 0,00 лв. -3,27
Ирландия eu 2,70 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 0,00 лв. -2,94 0,00 лв. -3,56
Италия eu 3,10 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Йордания 0,00 лв. -2,14 0,00 лв. -1,23
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,00 лв. -0,34 0,00 лв. -0,58
Латвия eu 2,40 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Ливан 0,00 лв. -2,46 0,00 лв. -1,69
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,08 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 0,00 лв. -2,00 0,00 лв. -1,55
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 0,00 лв. -1,70 0,00 лв. -1,52
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 0,00 лв. -1,87 0,00 лв. -1,64
Холандия eu 3,20 лв. +0.00 2,62 лв. +0,01 1,65 лв. +0.00
Норвегия 0,00 лв. -3,20 0,00 лв. -2,99
Полша eu 0,00 лв. -2,04 0,00 лв. -2,01
Португалия eu 2,96 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Румъния eu 0,00 лв. -2,09 0,00 лв. -2,12
Русия 0,00 лв. -1,14 0,00 лв. -1,10
Саудитска Арабия 0,00 лв. -0,38 0,00 лв. -0,32
Сърбия 0,00 лв. -2,36 0,00 лв. -2,48
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,37 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Швеция eu 0,00 лв. -2,56 0,00 лв. -2,52
Швейцария 0,00 лв. -2,42 0,00 лв. -2,46
Тунис 0,00 лв. -1,04 0,00 лв. -0,78
Турция 0,00 лв. -2,28 0,00 лв. -2,07
САЩ 0,00 лв. -1,03 0,00 лв. -1,20
Украйна 0,00 лв. -1,80 0,00 лв. -1,65
Великобритания eu 0,00 лв. -2,62 0,00 лв. -2,66

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ