FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,07 лв. +0,01 3,07 лв. +0,01 1,10 лв. +0.00
Андора 2,72 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Армения 1,93 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Австрия eu 3,03 лв. -0,02 2,91 лв. -0,02 2,62 лв. +0.00
Беларус 1,59 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Белгия eu 3,42 лв. +0.00 3,33 лв. +0,01 1,16 лв. -0,03
Босна и Херцеговина 2,62 лв. -0,01 2,48 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
България eu 2,55 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 0,96 лв. -0,01
Хърватия eu 2,74 лв. -0,01 2,75 лв. +0.00 1,82 лв. -0,01
Кипър eu 2,71 лв. -0,01 2,88 лв. -0,01
Чехия eu 3,05 лв. -0,01 2,77 лв. -0,02 1,31 лв. -0,01
Дания eu 3,75 лв. +0,02 3,27 лв. +0.00
Естония eu 3,35 лв. -0,01 3,13 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Финландия eu 3,77 лв. +0,02 3,68 лв. +0.00
Франция eu 3,67 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 1,94 лв. -0,02
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,61 лв. +0,01 3,34 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00
Гърция eu 3,68 лв. +0,02 3,20 лв. +0,01 1,82 лв. +0.00
Унгария eu 3,09 лв. +0,06 3,06 лв. +0,04 1,82 лв. -0,01
Исландия 4,02 лв. +0,03 4,05 лв. +0,02
Ирландия eu 3,10 лв. -0,03 3,05 лв. -0,03 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,60 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,54 лв. -0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,15 лв. -0,03 2,94 лв. -0,03 1,51 лв. -0,01
Литва eu 2,93 лв. -0,01 2,82 лв. -0,02 1,13 лв. +0,01
Люксембург eu 3,07 лв. +0.00 2,92 лв. -0,01 1,42 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,42 лв. +0,01 2,07 лв. +0.00 1,54 лв. -0,02
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,69 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,82 лв. -0,01
Норвегия 3,90 лв. +0.00 3,43 лв. -0,03 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,79 лв. -0,01 2,80 лв. -0,01 1,29 лв. -0,01
Португалия eu 3,32 лв. +0,02 2,97 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,58 лв. +0,02 2,71 лв. +0.00 1,41 лв. -0,01
Русия 1,22 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,51 лв. +0,02
Сърбия 2,91 лв. -0,01 3,14 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Словакия eu 3,08 лв. +0,02 2,92 лв. +0.00 1,45 лв. -0,01
Словения eu 2,68 лв. +0.00 2,85 лв. -0,01 1,78 лв. -0,01
Испания eu 3,14 лв. +0,01 2,93 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00
Швеция eu 3,42 лв. -0,02 3,85 лв. -0,01 2,24 лв. -0,05
Швейцария 3,62 лв. -0,01 3,90 лв. -0,01 2,16 лв. -0,07
Турция 1,95 лв. +0.00 1,88 лв. -0,02 1,05 лв. -0,02
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,30 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Великобритания eu 3,28 лв. +0.00 3,82 лв. +0.00 1,72 лв. -0,01