Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,35 лв. +0.00 0,21 лв. +0.00 0,14 лв. +0.00
Андора 2,05 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,08 лв. -0,01 1,11 лв. -0,01 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Хърватия eu 2,39 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Кипър eu 2,23 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00
Чехия eu 2,12 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Дания eu 3,02 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,20 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,77 лв. -0,01 2,39 лв. -0,01
Франция eu 2,60 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Грузия 1,39 лв. -0,01 1,35 лв. -0,01
Германия eu 2,66 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Гърция eu 2,93 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,12 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 3,10 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00
Ирландия eu 2,60 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 2,78 лв. -0,01 3,32 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Италия eu 2,98 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Йордания 1,52 лв. -0,01 0,75 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. -0,01
Латвия eu 2,11 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Ливан 2,56 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,10 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Люксембург eu 2,19 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,50 лв. -0,01 1,28 лв. -0,01 0,94 лв. -0,01
Черна гора 2,35 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Мароко 1,80 лв. -0,01 1,53 лв. -0,01
Холандия eu 3,16 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Норвегия 3,18 лв. +0,01 3,13 лв. +0,01 1,51 лв. +0,01
Полша eu 1,94 лв. +0,01 1,84 лв. +0,01 0,76 лв. +0.00
Португалия eu 2,89 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Румъния eu 1,96 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Русия 1,13 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,45 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,32 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Словакия eu 2,24 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Словения eu 2,41 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,30 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Швеция eu 2,69 лв. -0,01 2,64 лв. -0,01 1,83 лв. -0,01
Швейцария 2,40 лв. -0,01 2,45 лв. -0,02 1,49 лв. -0,01
Тунис 1,09 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Турция 2,40 лв. +0,01 2,10 лв. +0,01 0,76 лв. +0.00
САЩ 0,98 лв. -0,01 1,05 лв. -0,01
Украйна 1,63 лв. -0,02 1,45 лв. -0,01 0,72 лв. -0,01
Великобритания eu 2,49 лв. -0,01 2,51 лв. -0,02 1,24 лв. +0,02

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ