Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,56 лв. +0,03 2,51 лв. +0,03 1,07 лв. +0,01
Алжир 0,37 лв. +0,01 0,22 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,07 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,02 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Хърватия eu 2,35 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Кипър eu 2,30 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00
Чехия eu 2,15 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Дания eu 2,99 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00
Египет 0,60 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,21 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,81 лв. -0,01 2,40 лв. -0,01
Франция eu 2,61 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,47 лв. +0,02
Грузия 1,45 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Германия eu 2,64 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Гърция eu 2,99 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,10 лв. -0,01 2,09 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Исландия 3,24 лв. +0,04 2,98 лв. +0,04
Ирландия eu 2,62 лв. +0.00 2,31 лв. -0,12 1,41 лв. +0.00
Израел 3,05 лв. +0.00 3,60 лв. -0,01 1,42 лв. +0.00
Италия eu 3,00 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Йордания 1,60 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,18 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Ливан 2,68 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,11 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Люксембург eu 2,19 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,58 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Черна гора 2,39 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,89 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Холандия eu 3,14 лв. -0,01 2,41 лв. -0,01 1,48 лв. +0.00
Норвегия 3,30 лв. +0,02 3,04 лв. +0,02 1,48 лв. +0,01
Полша eu 1,94 лв. +0,01 1,82 лв. +0,01 0,80 лв. +0.00
Португалия eu 2,88 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Румъния eu 1,91 лв. +0,01 1,87 лв. +0,01 0,85 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,46 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,31 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Словакия eu 1,98 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Словения eu 2,45 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,29 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Швеция eu 2,66 лв. +0,01 2,61 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Швейцария 2,47 лв. +0,01 2,53 лв. +0,01 1,53 лв. +0.00
Тунис 1,12 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Турция 2,47 лв. +0,02 2,17 лв. +0,01 0,80 лв. +0,01
САЩ 1,03 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Украйна 1,73 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Великобритания eu 2,55 лв. +0,01 2,58 лв. +0,01 1,25 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ