Седмица
Бензин A95
Дизел
Пропан Бутан
44
29.10 - 04.11.18
6,51 ₺/л
6,07 ₺/л
4,07 ₺/л
45
05.11 - 11.11.18
6,53 ₺/л
6,09 ₺/л
4,07 ₺/л