Fuelo


<< Декември 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 6,55₺/л
 ДИЗ: 6,08₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
2  A95: 6,58₺/л
 ДИЗ: 6,11₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
3  A95: 6,59₺/л
 ДИЗ: 6,12₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
4  A95: 6,60₺/л
 ДИЗ: 6,14₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
5  A95: 6,61₺/л
 ДИЗ: 6,15₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
6  A95: 6,61₺/л
 ДИЗ: 6,16₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
7  A95: 6,62₺/л
 ДИЗ: 6,16₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
8  A95: 6,63₺/л
 ДИЗ: 6,17₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
9  A95: 6,63₺/л
 ДИЗ: 6,18₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
10  A95: 6,63₺/л
 ДИЗ: 6,18₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
11  A95: 6,64₺/л
 ДИЗ: 6,19₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
12  A95: 6,64₺/л
 ДИЗ: 6,19₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
13  A95: 6,65₺/л
 ДИЗ: 6,20₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
14  A95: 6,64₺/л
 ДИЗ: 6,21₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
15  A95: 6,64₺/л
 ДИЗ: 6,21₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
16  A95: 6,65₺/л
 ДИЗ: 6,21₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
17  A95: 6,65₺/л
 ДИЗ: 6,21₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
18  A95: 6,68₺/л
 ДИЗ: 6,22₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
19  A95: 6,68₺/л
 ДИЗ: 6,21₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
20  A95: 6,68₺/л
 ДИЗ: 6,22₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
21  A95: 6,70₺/л
 ДИЗ: 6,23₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
22  A95: 6,70₺/л
 ДИЗ: 6,23₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
23  A95: 6,70₺/л
 ДИЗ: 6,23₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
24  A95: 6,70₺/л
 ДИЗ: 6,24₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
25  A95: 6,72₺/л
 ДИЗ: 6,24₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
26  A95: 6,75₺/л
 ДИЗ: 6,24₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
27  A95: 6,75₺/л
 ДИЗ: 6,24₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
28  A95: 6,77₺/л
 ДИЗ: 6,24₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
29  A95: 6,77₺/л
 ДИЗ: 6,22₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
30  A95: 6,78₺/л
 ДИЗ: 6,22₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л 
31  A95: 6,78₺/л
 ДИЗ: 6,22₺/л
 ГАЗ: 3,72₺/л