<< Октомври 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
     
1  A95: 4,60₺/л
 ДИЗ: 4,04₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
2  A95: 4,61₺/л
 ДИЗ: 4,04₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
3  A95: 4,61₺/л
 ДИЗ: 4,04₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
4  A95: 4,62₺/л
 ДИЗ: 4,05₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
5  A95: 4,62₺/л
 ДИЗ: 4,05₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
6  A95: 4,62₺/л
 ДИЗ: 4,06₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
7  A95: 4,63₺/л
 ДИЗ: 4,06₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
8  A95: 4,63₺/л
 ДИЗ: 4,07₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
9  A95: 4,63₺/л
 ДИЗ: 4,08₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
10  A95: 4,64₺/л
 ДИЗ: 4,08₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
11  A95: 4,64₺/л
 ДИЗ: 4,08₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
12  A95: 4,65₺/л
 ДИЗ: 4,09₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
13  A95: 4,66₺/л
 ДИЗ: 4,10₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
14  A95: 4,66₺/л
 ДИЗ: 4,10₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
15  A95: 4,66₺/л
 ДИЗ: 4,10₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
16  A95: 4,67₺/л
 ДИЗ: 4,11₺/л
 ГАЗ: 2,17₺/л 
17  A95: 4,67₺/л
 ДИЗ: 4,11₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
18  A95: 4,67₺/л
 ДИЗ: 4,12₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
19  A95: 4,68₺/л
 ДИЗ: 4,12₺/л
 ГАЗ: 2,18₺/л 
20  A95: 4,70₺/л
 ДИЗ: 4,15₺/л
 ГАЗ: 2,22₺/л 
21  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,15₺/л
 ГАЗ: 2,22₺/л 
22  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,15₺/л
 ГАЗ: 2,22₺/л 
23  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,16₺/л
 ГАЗ: 2,23₺/л 
24  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,16₺/л
 ГАЗ: 2,23₺/л 
25  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,16₺/л
 ГАЗ: 2,23₺/л 
26  A95: 4,71₺/л
 ДИЗ: 4,16₺/л
 ГАЗ: 2,23₺/л 
27  A95: 4,72₺/л
 ДИЗ: 4,18₺/л
 ГАЗ: 2,28₺/л 
28  A95: 4,73₺/л
 ДИЗ: 4,18₺/л
 ГАЗ: 2,28₺/л 
29  A95: 4,73₺/л
 ДИЗ: 4,18₺/л
 ГАЗ: 2,28₺/л 
30  A95: 4,74₺/л
 ДИЗ: 4,21₺/л
 ГАЗ: 2,34₺/л 
31  A95: 4,74₺/л
 ДИЗ: 4,21₺/л
 ГАЗ: 2,34₺/л