<< Април 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
2  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
3  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
4  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
5  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
6  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
7  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,51₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
8  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,57₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
9  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
10  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
11  A95: 4,32₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
12  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
13  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
14  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
15  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,56₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
16  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,57₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
17  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,58₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
18  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,58₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
19  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,58₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
20  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,58₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
21  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,59₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
22  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,59₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
23  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,59₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
24  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,60₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
25  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,60₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
26  A95: 4,34₺/л
 ДИЗ: 3,60₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
27  A95: 4,34₺/л
 ДИЗ: 3,60₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
28  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,61₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
29  A95: 4,33₺/л
 ДИЗ: 3,62₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л 
30  A95: 4,34₺/л
 ДИЗ: 3,62₺/л
 ГАЗ: 1,61₺/л